Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s používáním webové stránky www.elen-cosmetics.cz (dále jen „Webová stránka”) a nákupem zboží a služeb u nás, ať již prostřednictvím Webové stránky či jiným způsobem, Vaší interakcí s námi (např. prostřednictvím zákaznické linky či webchatu).

Správcem osobních údajů je společnost Elen Cosmetics s.r.o., IČO: 06918492, se sídlem Jana Kubelíka 1753/1, 434 01 Most 1; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291333 (dále jako „Správce“ nebo „Elen Cosmetics“). Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, pohlaví,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují: Vaše heslo pro přístup do zákaznického účtu a historii objednávek, informace o Vaší účasti ve věrnostním programu, Vaše zájmy, preference, údaje týkající se služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, výsledky v soutěžích pořádaných Správcem, historii Vaší interakce v rámci Webové stránky;
 • Marketingová data tyto údaje zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace;
 •  Záznamy telefonních hovorů (při kontaktování Elen Cosmetics prostřednictvím zákaznické telefonní linky)

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Technická data a k návštěvě Webové stránky těchto zásad. Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

Důvody zpracování osobních údajů Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky), umožnili Vám účast ve spotřebitelských soutěžích a akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem

 • přímého poskytnutí služby či produktu
 • splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Pro účely Vašeho nákupu našich produktů a služeb používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, platební a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a dále na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat, abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Elen Cosmetics si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

 • při registraci k Vašemu zákaznickému účtu
 • při zpracování Vašich zvláštních osobních údajů
 • při registraci k odběru našeho newsletteru
 • tento seznam může být aktualizován.

Kontaktní údaje mohou být dále využívány pro zajištění vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Přímý Marketing

Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační, kontaktní a marketingové údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit. V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (emailem nebo SMS).

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Cookies

Jako většina internetových stránek, i Webová stránka používá cookies. Na základě anonymních
datových objektů například Elen Cosmetics sleduje celkový počet návštěvníků na Webových stránkách. “Cookies” jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají Vašim zájmům a preferencím a Vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich Webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe ledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je
můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého
prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé
vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další
možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte
s využíváním standardních cookies ze strany naší Webové stránky.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a
povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je Elen Cosmetics povinna jakožto správce uchovávat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu
 • zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci
 • Zasílání obchodních sdělení a obsahových newsletterů – do odvolání souhlasu
 • Účetní a daňové účely – 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky
 • Provádění analýz a měření, analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu – max. 6 měsíců
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – do odvolání
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu – do odvolání
 • Zodpovězení Vašeho dotazu – do odvolání

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti Elen Cosmetics a zaměstnanci
pověřených zpracovatelů. Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii. Elen Cosmetics přijala odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osobk údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Přístup do Vašeho zákaznického konta, je možný pouze po zadání osobního hesla. Je nezbytné, abyste nesdělovali přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Elen Cosmetics nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

Práva subjektů údajů

Elen Cosmetics při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném
rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům – kdy můžete po nás požadovat bezplatnou
  informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas
kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané
zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo
poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete
požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz vašich osobních údajů – zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů – zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Elen Cosmetics, prosím, kontaktujte správce na: info@elen-cosmetics nebo písemně na: Elen Cosmetics s.r.o., oddělení osobních údajů, Jana Kubelíka 1753/1, 434 01 Most 1

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 31. 5. 2019